Takbyrån har valt att enbart samarbeta med svenska tillverkare av tätskikt och isolering. Härigenom har vi tillgång till välbeprövade produkter och system som är anpassade till vårt nordiska klimat. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och prioriterar att samarbeta med företag som har kvalitetssäkringssystem och miljöledningssystem. Vi använder enbart typgodkända system i våra entreprenader.

Kvalitet och livslängd för tätskikt grundas på:
- Rätt material
- Rätt utförande av arbete
- Rätt skötsel

Takbyrån har redovisad kvalitetspolicy och miljöpolicy – för oss är detta prioriterade frågor. Vi styr vår verksamhet enligt en kvalitetsplan som innehåller rutiner för bland annat inköp, materialkontroll, förbesiktning av arbetsplatsen, instruktioner till montör och reklamationer.

Våra takmontörer innehar certifikat för heta arbeten och montörscertifikat utfärdade av respektive tätskiktsleverantör.