På Takbyrån kör vi med elektronisk fakturahantering

Vi strävar hela tiden för att effektivisera och göra bättre. Och det gäller givetvis också våra administrationsrutiner. Därför har vi infört elektronisk fakturahantering, vilket innebär att du från och med nu mailar dina fakturor till oss i PDF-format.

Detta innebär att fakturor skickas till oss på adressen nedan.

Takbyrån i Alingsås AB
FE 20112
838 76 Frösön

Denna adress gäller endast fakturor. Fakturorna går direkt till vår skanningleverantör och passerar alltså inte Takbyrån i Alingsås. Annan post som ni vill ska nå oss ska skickas i separat försändelse till adress enl. nedan.

OBS! Referens och projektnummer måste anges på fakturan om det finns.

Samtliga fakturor skall också innehålla information om vem som är referens och vilket projekt som avses, om sådant erhållits.

Denna information skall anges enligt följande:
”Projekt: PXXXX”, där XXXX skall ersättas med det projektnummer vi anger till er vid beställning.

Observera att du bara kan skicka en faktura per PDF. Lägger du flera fakturor i samma PDF så betraktas de som EN faktura. Bilagor skall också läggas i samma PDF som fakturan, annars blir de inte skannade. Dock kan man maila in flera PDF:er i samma mail.

Maila oss din faktura i PDF-format till:

faktura@takbyran.se

Har du frågor så tveka inte att kontakta oss via mail på ekonomi@takbyran.se eller ring oss på telefon 0322-64 70 00.

Ett stort tack på förhand för er medverkan!