Close

Solceller

Hur fungerar solceller?

Solen är en jätte i vårt solsystem och en hjälte när det kommer till energiförsörjning. Solen är också en outtlömlig källa till den solenergi vi behöver tillsammans med  vindkraft, vattenkraft, biobränsle och naturligtvis solenergi.

När vi utnyttjar solenergi, det vill säga ljuset i solens strålar, för att omvandla det till elektricitet kallas det solkraft. Användandet av solkraft blir allt vanligare i Sverige, särskilt bland privata hushåll och fungerar ofta som en kompletterande energikälla. Under sommarhalvåret täcker det ofta helt upp för den befintliga elförbrukningen.

Energin i solstrålarna utvinns med hjälp av solcellspaneler. När solens strålar träffar ytan skapas elektrisk spänning mellan cellens fram- och baksida då elektroner frigörs och vill vandra mellan atomerna i cellen. Strömmen som uppstår är likriktad, varför den leds genom en växelriktare som riktar om till växelström och sedan leds ut på elnätet.

Vi erbjuder solceller i Alingsås med omnejd och hör av dig så gör vi en behovsanalys.

1. Kontakt och besök

Vi kommer gärna på besök! Oavsett om du kommit så långt att du redan bestämt dig för att investera i solenergi eller om du står inför de första trevande funderingarna, så avsätter vi gärna tid för ett kostnadsfritt och förutsättningslöst möte hos dig. Både nyttan som kostnaden för en solpanel är helt beroende av hur dina förutsättningar ser ut. På plats hos dig kan vi tillsammans resonera om hur en anläggning kan utformas. Kontakta oss på mail eller telefon så bokar vi in en första träff.

2. Kostnadsförslag

Många saker spelar in när vi tar fram din lösning. Vilken effekt du vill ha ut, vilka ytor vi har att jobba med och vilken investering du kan tänka dig att göra. När och om vi hittar en lösning som passar dina behov tar vi med oss de uppgifter som krävs för att göra ett kostnadsförslag och återkommer till dig inom kort.

3. Bygglov Solbidrag Nät

Innan du lägger beställningen kan några praktiska förutsättningar behöva falla på plats. Eventuella bidrag och bygglov kan behöva sökas och ditt elnätsföretag ska informeras genom en föranmälan. Hos din kommun får du information om vad som gäller för bygglovsansökan. Om du önskar så hjälper vi dig gärna med allt eller utvalda delar.

4. Beställning

När vi tillsammans tagit fram storlek på anläggning och upplägg skriver vi ett avtal,
lägger en beställning och beslutar om en tidpunkt för montering av solpanelerna.

5. Egen solenergi

Här finns olika vägar att gå. Vi erbjuder materialpaket för den som önskar sköta installationen på egen hand men i de allra flesta fall så tar vi hand om allt. Efter att anläggningen är monterad och klar skickas en färdiganmälan in. Ditt elnätsföretag behandlar ärendet och utför sedan en besiktning på plats och eventuellt ett mätarbyte.

6. Drift och skötsel

När en solcellsanläggning är färdiginstallerad och överlämnad går ansvaret för att sköta om och underhålla anläggningen över till dig som anläggningsinnehavare. Oftast är solcellsanläggningar i stort sett självgående, och arbetsinsatsen som krävs av dig mycket liten. I samband med överlämnandet skickar vi med skötselanvisningar för att du som kund skall kunna ta hand om din anläggning på ett säkert sätt, titta till anläggningen med jämna mellanrum så att den förblir säker och producerar som den ska.

Vilken typ av solcell ska man välja?

Beroende på ditt taks förutsättningar hjälper vi dig ta reda på viken solcell som passar bäst.

Är solceller lönsamt?

Priset på solceller varierar. Solcellernas höga avkastning gör dem lönsamma. Vid själva investeringen betalar man, men sedan har man i stort sett inga kostnader och dessutom är det väldigt lite underhåll. Det kan även höja värdet på din fastighet.

Fungerar solceller i Sverige?

Faktum är att Sveriges klimat är optimalt för solceller. De kalla temperaturerna har en positiv inverkan på panelernas elproduktion och allt för varma förhållanden medför att cellerna drabbas av energiläckage. Snö hjälper även till att reflektera solen. På vintern får du inte så många soltimmar, men solinstrålningen kan vara mycket intensiv, eftersom den då ofta reflekteras mot ett snötäcke, något som solcellerna drar nytta av. Solstrålarna når även igenom väldigt bra även när solcellerna är täckta av regn eller is.

Södra Sverige har lika mycket solinstrålning som norra halvan av Tyskland, världens solcellstätaste land. Och Danmark, som ligger på samma breddgrad med mindre yta än södra Sverige, har sju gånger så mycket solceller per person som vi har. Så nog ger solceller el även i Sverige, som en tumregel ungefär mellan 800 och 1 100 kWh per installerad kW och år för den som gillar siffror. Om alla lämpliga tak i Sverige skulle användas för att producera solel så skulle vi tillsammans kunna producera omkring 40 TWh, det vill säga ungefär en tredjedel av den el vi använder idag.

Hur lång tid tar det att installera solceller?

Beror på typ av tak/mark men kanske framför allt på hur stor anläggningen skall vara. Hos en
villakund tar det vanligtvis några dagar.

Passar mitt tak för solceller?

Utifrån faktorer som geografiskt läge, storlek på taket, takets väderstreck, takets lutning och skuggning, tar vi reda på om ditt tak passar för att installera solceller.

Hur underhålls solceller?

Solceller kräver inget större underhåll. Dock kan det kan vara bra att se över panelerna några gånger per år så att ingen skada har skett. Solpaneler är självrengörande – smuts och annat försvinner när det kommer lite regn.

Salt, insekter och annat har normalt väldigt liten effekt på produktionen och är normalt försumbar. Därför är det bättre att vänta på nästa skur än att försöka tvätta. Detsamma gäller snö – den produktion som går förlorad på några snötäckta dagar är liten jämfört med kostnaden om en panel blir repad eller får sprickor vid skottning. Därför avråder vi skottning.

Vill du veta mer?

Visste du att...

...energin i solstrålarna fångas i solcellspanelerna och skapar elektrisk spänning mellan cellens fram- och baksida. Strömmen som uppstår är likriktad och leds genom en växelriktare som riktar om till växelström som är det vi använder i våra moderna elsystem och sedan leds ut på vårt gemensamma elnät.