Close

Solceller

Hur fungerar solceller?

Solen är en jätte i vårt solsystem, och en hjälte när det kommer till energiförsörjning. Det är solen som ger upphov till mycket av den förnybara energi som vi använder oss av på jorden: vindkraft, vattenkraft, biobränsle och naturligtvis solenergi.

När vi utnyttjar solenergi, det vill säga ljuset i solens strålar, för att omvandla det till elektricitet kallas det solkraft. Användandet av solkraft blir allt vanligare i Sverige, särskilt bland privata hushåll och fungerar ofta som en kompletterande energikälla. Under sommarhalvåret täcker det ofta helt upp för den befintliga elförbrukningen. Sedan slutet av 70-talet har solkraft använts till våra svenska fyrar och idag drivs samtliga fyrar helt av solkraft.

Energin i solstrålarna utvinns med hjälp av solcellspaneler. När solens strålar träffar ytan skapas elektrisk spänning mellan cellens fram- och baksida då elektroner frigörs och vill vandra mellan atomerna i cellen. Strömmen som uppstår är likriktad, varför den leds genom en växelriktare som riktar om till växelström och sedan leds ut på elnätet.

Vi erbjuder solceller i Alingsås med omnejd.

1. Kontakt och besök

Vi kommer gärna på besök! Oavsett om du kommit så långt att du redan bestämt dig för att investera i solenergi eller om du står inför de första trevande funderingarna, så avsätter vi gärna tid för ett kostnadsfritt och förutsättningslöst möte hos dig. Både nyttan som kostnaden för en solpanel är helt beroende av hur dina förutsättningar ser ut. På plats hos dig kan vi tillsammans resonera om hur en anläggning kan utformas. Kontakta oss på mail eller telefon så bokar vi in en första träff.

2. Kostnadsförslag

Många saker spelar in när vi tar fram din lösning. Vilken effekt du vill ha ut, vilka ytor vi har att jobba med och vilken investering du kan tänka dig att göra. När och om vi hittar en lösning som passar dina behov tar vi med oss de uppgifter som krävs för att göra ett kostnadsförslag och återkommer till dig inom kort.

3. Bygglov, bidrag och elnät

Innan du lägger beställningen behöver några praktiska förutsättningar falla på plats. Eventuella bidrag och bygglov ska sökas, ditt elnätsföretag ska informeras och du ska välja vilket elhandelsbolag du vill sälja din el genom. Hos din kommun får du information om vad som gäller för bygglovsansökan. Om du önskar så hjälper vi dig gärna med allt eller utvalda delar.

4. Beställning

När vi tillsammans tagit fram storlek på anläggning och upplägg skriver vi ett avtal, lägger en beställning och Windon levererar sedan materialet.

5. Installation och besiktning

Här finns olika vägar att gå. Vi erbjuder materialpaket för den som önskar sköta installationen på egen hand eller om så önskas så tar vi hand om allt. Om du gör jobbet själv krävs endast en behörig elektriker för att anläggningen ska bli helt klar. När installationen är färdig ska elektrikern även göra en anmälan till elnätsbolaget som sedan utför en tillsyn hos dig samt byter din elmätare.

6. Drift och skötsel

Windons solpaneler är ensamma på marknaden med ett etsat glas som både genererar fler kWh samt är självrengörande vilket gör att du slipper underhåll. Med 50 års produktgaranti och 25 års effektgaranti kan du räkna med att dina paneler levererar hög kvalitet i många år framöver.

Vilken typ av solcell ska man välja?

Beroende på ditt taks förutsättningar hjälper vi dig ta reda på viken solcell som passar bäst.

Är solceller lönsamt?

Priset på solceller varierar. Solcellernas höga avkastning gör dem lönsamma. Vid själva investeringen betalar man, men sedan har man i stort sett inga kostnader och dessutom är det väldigt lite underhåll. Det kan även höja värdet på din fastighet.

Fungerar solceller i Sverige?

Faktum är att Sveriges klimat är optimalt för solceller. De kalla temperaturerna har en positiv inverkan på panelernas elproduktion och allt för varma förhållanden medför att cellerna drabbas av energiläckage. Snö hjälper även till att reflektera solen. På vintern får du inte så många soltimmar, men solinstrålningen kan vara mycket intensiv, eftersom den då ofta reflekteras mot ett snötäcke, något som solcellerna drar nytta av. Solstrålarna når även igenom väldigt bra även när solcellerna är täckta av regn eller is.

Södra Sverige har lika mycket solinstrålning som norra halvan av Tyskland, världens solcellstätaste land. Och Danmark, som ligger på samma breddgrad med mindre yta än södra Sverige, har sju gånger så mycket solceller per person som vi har. Så nog ger solceller el även i Sverige, som en tumregel ungefär mellan 800 och 1 100 kWh per installerad kW och år för den som gillar siffror. Om alla lämpliga tak i Sverige skulle användas för att producera solel så skulle vi tillsammans kunna producera omkring 40 TWh, det vill säga ungefär en tredjedel av den el vi använder idag.

Hur lång tid tar det att installera solceller?

Det tar vanligtvis en vecka att installera solceller beroende på hur stor anläggningen är.

Passar mitt tak för solceller?

Utifrån faktorer som geografiskt läge, storlek på taket, takets väderstreck, takets lutning och skuggning, tar vi reda på om ditt tak passar för att installera solceller.

Hur underhålls solceller?

Solceller kräver inget större underhåll. Dock kan det kan vara bra att se över panelerna några gånger per år så att ingen skada har skett. Solpaneler är självrengörande – smuts och annat försvinner när det kommer lite regn.

Salt, insekter och annat har normalt väldigt liten effekt på produktionen och är normalt försumbar. Därför är det bättre att vänta på nästa skur än att försöka tvätta. Detsamma gäller snö – den produktion som går förlorad på några snötäckta dagar är liten jämfört med kostnaden om en panel blir repad eller får sprickor vid skottning. Därför avråder vi skottning.

Kontakta oss

Vill du veta mer?