Nyproduktion

På Takbyrån utför vi alla storlekar av takentreprenader med isolering och tätskikt. Vi använder uteslutande produkter från ledande fabrikanter som vi vet håller måttet.

Dessutom kan vi erbjuda:

  • Membranisoleringar på gårdsbjälklag, balkonger, terrasser mm.
  • Leverans och montering av brandgasventiler med tillbehör, uppstigningsluckor.
  • Sedum-tak då vi har ett nära samarbete med leverantörer av sedum utvecklade för vårt nordiska klimat.
  • Tätskiktsgarantier på bitumentak.
  • Leverans och montage av taksäkerhet enl. gällande BBR.
ROT/Renovering

Vi tar oss gärna an ROT- och renoveringsprojekt och erbjuder helt kostnadsfria besök för offert. Vid totalentreprenader kan vi även ta på oss ansvaret för hela takets funktion.

Dessutom kan vi erbjuda:

Trä- och plåtarbete i anslutning till takarbeten.
Helansvar för Bas-P & Bas-U.
Lämnade tätskiktsgarantier enligt branschstandard.

Solceller

Dags att installera solceller på taket? Vi alla har ett ansvar att bli mer hållbara för att klara klimatutmaningen. Solenergi har en enorm potential och kompletterar vår kunskap om tak. Det är av största vikt att välja en seriös och kompetent partner när man köper en solenergianläggning. Självklart ska partnern vara kunnig inom solenergi, men minst lika viktigt är att välja en partner som är expert på tak.

Vi kan både tak och solenergi och tillsammans skapar vi ett tryggt och kompetent team som kommer finnas kvar under hela garantitiden.

Takvårdsavtal

Vi kan erbjuda alla våra kunder årlig, professionellt utförd tillsyn och underhåll som drastiskt förlänger livslängd och minskar kostnader för akuta och oplanerade åtgärder.

Genom att teckna vårt “Service och Underhållsavtal Tak” får du ett protokoll som bedömer statusen på ditt tak.

Årligen utför vi en okulär besiktning av takytan och dess detaljer inkl. anslutande plåtarbeten. Vi städar samtidigt taket samt rensar vattengångar och takbrunnar från löv och skräp.

Mindre skador som uppstått under året åtgärdas inom ramen för serviceavtalet.

För mer information om serviceavtalen kontakta oss på telefon 0322-64 70 00.