Nyproduktion

På Takbyrån utför vi alla storlekar av takentreprenader med isolering och tätskikt. Vi använder uteslutande produkter från ledande fabrikanter som vi vet håller måttet.

Dessutom kan vi erbjuda:

  • Membranisoleringar på gårdsbjälklag, balkonger, terrasser mm.
  • Leverans och montering av brandgasventiler med tillbehör, uppstigningsluckor.
  • Sedum-tak då vi har ett nära samarbete med leverantörer av Sedum utvecklade för vårt nordiska klimat.
  • Tätskiktsgarantier på bitumentak.
  • Leverans och montage av taksäkerhet enl. gällande BBR.
ROT/Renovering

Vi tar oss gärna ann ROT- och renoveringsprojekt och erbjuder helt kostnadsfria besök för offert. Vid totalentreprenader kan vi även ta på oss ansvaret för hela takets funktion.

Dessutom kan vi erbjuda:

Trä- och plåtarbete i anslutning till takarbeten.
Helansvar för Bas-P & Bas-U.
Lämnade tätskiktsgarantier enligt branschstandard.

Service/underhåll

Vår serviceavdelning har som mål att avhjälpa akuta problem inom 24 timmar.

Takvårdsavtal

Vi kan erbjuda alla våra kunder årlig, professionellt utförd tillsyn och underhåll som drastiskt förlänger livslängd och minskar kostnader för akuta och oplanerade åtgärder.

Genom att teckna vårt “Service och Underhållsavtal Tak” får du ett protokoll som bedömer statusen på ditt tak.

Årligen utför vi en okulär besiktning av takytan och dess detaljer inkl. anslutande plåtarbeten. Vi städar samtidigt taket samt rensar vattengångar och takbrunnar från löv och skräp.

Mindre skador som uppstått under året åtgärdas inom ramen för serviceavtalet.

För mer information om serviceavtalen kontakta oss på telefon 0322-64 70 00.