Kvalité, miljö och garantier

Kvalitet och miljö

Takbyrån har valt att enbart samarbeta med svenska tillverkare av tätskikt och isolering. Vi erbjuder välbeprövade produkter och system anpassade till vårt nordiska klimat. Vi ställer höga krav på våra leverantörer som alla har kvalitetssäkringssystem och miljöledningssystem. Vi använder enbart typgodkända system i våra entreprenader.

Kvalitet och livslängd för tätskikt grundas på:

  • Rätt material.
  • Rätt utförande av arbete.
  • Rätt skötsel.
  • Takbyrån har redovisad kvalitets- och miljöpolicy. Vi styr vår verksamhet enligt en kvalitetsplan som innehåller rutiner för bland annat inköp, materialkontroll, förbesiktning av arbetsplatsen, instruktioner till montör och reklamationer.

Våra takmontörer utbildas fortlöpande och är certifierade att utföra heta arbeten. Montörscertifikat är utfärdade av respektive tätskiktsleverantör.

Garantier

Takbyrån är partner till Icopal och arbetar enbart med P-märkta produkter. Våra takmontörer är utbildade och certifierade och utför alltid arbetet enligt deras anvisningar.

Självfallet får du marknadens bästa produkt- och materialgarantier på alla våra takarbeten. Takbyråns entreprenader omfattas av 10 + 5 års total trygghet då vi samverkar med Tätskiktsgarantier i Norden och ger dig Icopals Fullgörandegaranti.

Genom vårt samarbete med Tätskiktsgarantier i Norden kan vi erbjuda ett unikt trygghetspaket som utöver vår tvååriga byggaranti ger en åttaårig ansvarsutfästelse – totalt minst 10 års garanterat tätt tak. Dessutom ingår 5 års materialgaranti.

Fullgörandegarantin innebär att Icopal övertar ansvaret för entreprenadens genomförande, inklusive besiktningar och garantier, om något oförutsett skulle hända under arbetets gång.

Materialgaranti PVC-duk
För PVC-duk erbjuder Takbyrån kostnadsfritt en 15-årig materialgaranti. Tryggare tak går inte att få.