Takläggning/ROT och renovering

Takbyrån har lång erfarenhet av tak och erbjuder kompletta takrenoveringar och takläggningar. Vi skräddarsyr lösningar utefter våra kunders önskemål och levererar bekymmersfria och hållbara tak. Vi finns med under hela garantitiden och erbjuder även serviceavtal och solceller.

 

Nyproduktion tak

Vi utför alla storlekar av takentreprenader med isolering och tätskikt. Vi använder uteslutande produkter från ledande fabrikanter som vi vet håller måttet.

Dessutom kan vi erbjuda:

  • Membranisoleringar på gårdsbjälklag, balkonger, terrasser mm.
  • Leverans och montering av brandgasventiler med tillbehör, uppstigningsluckor
  • Sedumtak då vi har ett nära samarbete med leverantörer av sedum utvecklade för vårt nordiska klimat
  • Tätskiktsgarantier på bitumentak
  • Leverans och montage av taksäkerhet enl. gällande BBR

ROT/Renovering av tak

Vi tar oss gärna an ROT- och takrenoveringsprojekt och erbjuder helt kostnadsfria besök för offert. Vid totalentreprenader kan vi även ta på oss ansvaret för hela takets funktion.

Dessutom kan vi erbjuda:

  • Trä- och plåtarbete i anslutning till takarbeten
  • Helhetsansvar för Bas-P & Bas-U
  • Tätskiktsgarantier enligt branschsstandard

Takvårdsavtal

Vi kan erbjuda alla våra kunder årlig, professionellt utförd tillsyn och underhåll som drastiskt förlänger livslängd och minskar kostnader för akuta och oplanerade åtgärder.

Genom att teckna vårt “Service och Underhållsavtal Tak” får du ett protokoll som bedömer statusen på ditt tak.

Årligen utför vi en okulär besiktning av takytan och dess detaljer inkl. anslutande plåtarbeten. Vi städar samtidigt taket samt rensar vattengångar och takbrunnar från löv och skräp.

Mindre skador som uppstått under året åtgärdas inom ramen för serviceavtalet.

”De levererar alltid en bra produkt. Kommer när dom ska, håller lovad sluttid och har mycket kunnig personal. Det känns bra att arbeta med Takbyrån. Då blir det ett bra resultat”.

Anders Johansson, Peab
Två män på ett tak