Solenergi och energilagring

Installera solpaneler och upptäck hur lönsamt solenergi kan vara. Sänk elkostnaderna och öka värdet på fastigheten med hjälp av solen. Vi på satsar på förnyelsebar energi och erbjuder solcellsanläggningar, energilagringsystem och laddning av elfordon med mera av hög kvalité.

Smarta förnybara lösningar för alla företag

Solpaneler blir mer och mer lönsamt, inte minst i kombination med laddning och energilagring där det nu finns smidiga lösningar som både ökar besparingsmöjligheterna och minskar beroendet av elnätets stabilitet.

Ett vanligt behov hos många företagare, bostadsrättsföreningar och kommuner är att hitta kostnadseffektiva energilösningar som både tar hänsyn till att verksamheten fungerar som den ska, försörjer hyresgäster och verkstäder med el när den behövs som mest. Men också tar hänsyn till elkostnader, hållbarhetsmål och önskemål om t ex laddboxar för att kunna ladda sin bil medan man är på jobbet.

Vi hanterar alla dessa behov i en sammanhängande lösning, med en kontaktperson och tydliga kalkyler varför solenergi, laddning och lagring är en bra kombination för er. Vi kan leverera kompletta energilagringssystem från marknadens kändaste leverantörer.

Bilar på laddning i ett garage

Lönsamma och hållbara energilösningar för dig som privatperson

Vi hjälper dig som privatperson att bli din egen solenergiproducent.

Att köpa en solceller är egentligen inte så svårt, men att leverera en väl fungerande solcellsanläggning med batterilagring och laddbox för din elbil som räcker till det du behöver, är en konst. Vi hjälper dig hela vägen och säkerställer att din anläggning är i toppdrift.

Hustak i ett villaområde

Hur fungerar solceller?

Solenergi är förnyelsebar energi som kommer från solens strålar. Solcellerna genererar el direkt från solljuset. När solen lyser på solcellerna skickas energirika fotoner, i solcellerna omvandlas denna energi till elektrisk ström som sen via en växelriktare gör strömmen användbar. Solpaneler går att sätta på tak, fasader eller på marken på större och mindre anläggningar och är oftast en väldigt lönsam investering som kräver lite underhåll.

Fördelarna är många! 

  • Minskade elkostnader
  • Lönsam investering
  • Överskottselen går att sälja
  • Miljövänligt alternativ
  • Grönt avdrag som stöd vid installation för privatpersoner
Tak med solpaneler

Frågor och svar om solceller

Vilken typ solceller ska man välja?
Beroende på ditt taks förutsättningar hjälper vi dig att ta reda på vilken solcellsanläggning som passar bäst för din fastighet. Utifrån faktorer som geografiskt läge, storlek på taket, takets väderstreck, takets lutning och skuggning, tar vi reda på om ditt tak passar för att installera solceller.
Är solceller lönsamt?
Priset på solceller varierar. Solcellernas höga avkastning gör dem lönsamma. Vid själva investeringen betalar man, men sedan har man i stort sett inga kostnader och dessutom är det väldigt lite underhåll. Det kan även höja värdet på din fastighet.
Hur underhålls solceller?
Solceller kräver inget större underhåll. Dock kan det kan vara bra att se över panelerna några gånger per år så att ingen skada har skett. Solpaneler är självrengörande – smuts och annat försvinner när det kommer lite regn. Salt, insekter och annat har normalt väldigt liten effekt på produktionen och är normalt försumbar. Därför är det bättre att vänta på nästa skur än att försöka tvätta. Detsamma gäller snö – den produktion som går förlorad på några snötäckta dagar är liten jämfört med kostnaden om en panel blir repad eller får sprickor vid skottning. Därför avråder vi skottning.
Fungerar solceller i Sverige?
Sveriges klimat är optimalt för solceller. De kalla temperaturerna har en positiv inverkan på panelernas elproduktion och allt för varma förhållanden medför att cellerna drabbas av energiläckage. Snö hjälper även till att reflektera solen. På vintern får du inte så många soltimmar, men solinstrålningen kan vara mycket intensiv, eftersom den då ofta reflekteras mot ett snötäcke, något som solcellerna drar nytta av. Solstrålarna når även igenom väldigt bra även när solcellerna är täckta av regn eller is. Södra Sverige har lika mycket solinstrålning som norra halvan av Tyskland, världens solcellstätaste land. Och Danmark, som ligger på samma breddgrad med mindre yta än södra Sverige, har sju gånger så mycket solceller per person som vi har. Så nog ger solceller el även i Sverige, som en tumregel ungefär mellan 800 och 1 100 kWh per installerad kW och år för den som gillar siffror. Om alla lämpliga tak i Sverige skulle användas för att producera solel så skulle vi tillsammans kunna producera omkring 40 TWh, det vill säga ungefär en tredjedel av den el vi använder idag.
Hur lång tid tar det att installera solceller?
Beror på typ av tak/mark men kanske framför allt på hur stor anläggningen skall vara. Hos en villakund tar det vanligtvis några dagar.